Tomcat kullanımında ram değerlerinin standart kalması yetersiz kaldığından elle düzenleme yapmak uygulamanız için performans artışı sağlayarak zamansız kilitlenme ve donmaları engeller.


            Web arayüzden standart değeri görebilirsiniz.


            Kurulum klasöründe bin altında setclasspath.sh dosyası açılır.


            İşaretli satır eklenerek fiziksel ram durumu ve işletim sistemine göre başlangıç ve bitiş değeri yazılır. Unutmadan kullanılan java 64 bit olmalı ki yülsek değerler yazılabilsin. Düzenleme sonrası tomcat kapatılıp tekrar açılır.


            Web arayüz son durum.