Tomcat çalışma portu değişikliği ve ayarları hakkında inceleme yapacağız.  Aşağıdaki işlemleri takip edebilir siniz.


          Tomcat kurulum dizininde conf klasörü altında server.xml dosyası açılır.


       Ekranda ki alanda 8080 dışında istenilen port seçilir. Tavsiyem 80 portunu doğrudan kullanmamanızdır. Hata verebilmektedir.