Linux altında anlık Tomcat Log görüntüleme işlemini anlatacağım.

 

       Tomcat dizinini içinde logs klasörü altında catalina.out dosyası anlık log dosyasıdır. Anlık izleme için tail -f catalina.out komutu kullanılır. Klasöre üst dizinden erişmek için yukarıdaki gibi komut kullanılır. İki komutta aynı işlemi yapar.


          Örnek ekran görüntüsü.