Hyper-V sunucuda test için Windows 7 sanal makine oluşturacağız ve sürücüleri yüklemeyi anlatacağım.

Ana ekrandan sırayla işlemleri yapıyoruz.

İleri.

Sanal makineye isim veriyoruz. Standart kayıt yeri dışında faklı yer gösterilebilir ileri.

Ram değerini yazıp ileri.

Ağ bağlantısı için kart seçiyoruz.

Yeni kurulum olduğundan ve elimizde eski sanal disk olmadığından yer, kapasite ve kayıt bilgilerini yazıp ileri.

CD/DVD ayarı sonrada yapılabilir ileri.

Özet ekran ve bitir.

Sanal makine oluştu.

Sanal makine için ayarlar bölümü.

Connect : Sanal makine çalışırken ekranı görmek istediğimizde bağlanırız.

Settings : Sanal makine için ayarlar menüsü.

Start : Sanal makineyi başlatır.

Snapshot : Başka makalede detaylı anlatacağız.

Export : Sanal makineyi dışarı aktarma işlemidir.

Delete : Sanal makineyi siler.

Ayarlar menüsü açıldığında gelen ekran. Kurulum kalıp (.iso) dosyasını seçiyoruz.

Sanal makineyi Start\Connect ile bağlandığımızda gelen ana ekran hakkında. Kurulum işlemini yapıyoruz.

Kurulum bitti. Sürücüleri kurma menüsü.

Kur seçiyoruz.

Uyarı ekranı tamam.

Kurulum başladı.

Kurulum bitti.

Tam ekran yapmak için tuş kombinasyonu.

Ekranı kapattığınızda, yönetim ekranında bilgileri görebilirsiniz. 

Başa Dön