Oracle Solaris 11.1 üstüne Xampp yerel sunucu kurulumun nasıl yapıldığını 

anlatacağım. Bunun için Solaris 11.1 için Xampp paketini aşağıdaki adresten 

indirip Winscp ile Solaris sunucusunda opt dizini altına kopyalıyoruz.

64 Bit için : http://www.apachefriends.org/download.php?xampp-solaris-x86-1.7.7.sh

Sparc için : http://www.apachefriends.org/download.php?xampp-solaris-sparc-1.7.7.sh

Sırayla komutlar çalıştırılır ve y harfine basılır.

Kurulum bitti. 

Şimdi başlatalım. Sırayla komutlar çalıştırılır.

Tarayıcınızdan ip adresi yazıldığında gelen sayfa.

English seçtiğimizde gelen bilgiler. Kurulum bitti.

Ek Bilgiler

MySQL Yöneticisi (root) Şifresi yok. 

MySQL ağ üzerinden erişilebilir.

ProFTPD için şifre "xampp" kullanıcı "nobody". 

PhpMyAdmin ağ üzerinden erişilebilir. 

MySQL ve Apache çalıştığı kullanıcı (nobody). 

Bu kayıtları değiştirmek için “opt/xampp/” içinde “./xampp security” komutu 

çalıştırılır ve işlemler yapılır. 

Dizin Bilgileri

/opt/xampp/bin/ XAMPP komutları bilgisi. 

/opt/xampp/bin/mysql MySQL monitor. 

/opt/xampp/htdocs/ Apache DocumentRoot  dizini. 

/opt/xampp/etc/httpd.conf Apache ayarları. 

/opt/xampp/etc/my.cnf MySQL ayarları. 

/opt/xampp/etc/php.ini PHP ayarları. 

/opt/xampp/etc/proftpd.conf ProFTPD ayarları. 

/opt/xampp/phpmyadmin/config.inc.php phpMyAdmin ayarları.

Xampp silmek için /opt dizininde “rm -rf xampp” komutu çalıştırılır. 

Bu işlem bütün bilgileri siler dikkat ediniz.