Bilgi Güvenliği, kurum ve organizasyonların değerli ve gizli olarak nitelendirilen veri ve bilgilerinin korunmasında çok önemli bir görev üstlenmiştir. Bu noktada, kurum ve organizasyonlar, Bilgi Güvenliği hususunda azami dikkat etmeli, gerekli tedbirleri yerinde ve zamanında almalıdır. [ 1 ] Bu durumun önemine dikkat çekmek ve Bilgi Güvenliğini geliştirecek gerekli çalışmaları yapmak üzere, birçok yönetim ve organizasyon, bazı önemli standartlar ve yasal düzenlemeler oluşturmuştur. Bu sayede Bilgi Güvenliğinin sürekliliği, kaynakların doğru şekilde kullanımı ve güvenlik uygulamalarının geliştirilmesi amaçlanmıştır.

 Yürürlükteki Standartlar : HIPAA, GLBA, BASEL, PCI DSS

          Standartlar hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki adresi ziyaret ediniz.

Adres : http://www.bilgiguvenligi.gov.tr/bt-guv.-standartlari/bilgi-guvenligi-standartlari.html