5651 Sayılı İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN hakkında mevzuat.

Adres : http://www.mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.5651&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=5651&Tur=1&Tertip=5&No=5651