Aşağdaki adreste Tübitak bünyesinde bilgi güvenliği hakkında geniş belgeler vardır.

Adres : http://www.bilgiguvenligi.gov.tr/kilavuz-dokumanlar/index.php