Ulusal Bilgi Güvenliği Kapısının kurulması ve işletilmesi, Ulusal Bilgi Güvenliği Programının bir alt projesi olarak TÜBİTAK-UEKAE tarafından gerçekleştirilmektedir. Kapının amacı, bilgi güvenliği ile ilgili güncel uyarılar, bilgilendirici rehberler  ve teknik yazılar yayınlamaktır. Kapıya içerik yönünden katkıyı, bilgi güvenliği ile ilgilenen her kişi ve kurum yapabilmektedir. Böylelikle, kapının ülkemizin bilgi güvenliği ile ilgili ihtiyacı olan bilgi birikimini oluşturmak adına çok önemli bir işlevi yerine getirmesi beklenmektedir. Ayrıca, bilgi güvenliği ile ilgilenen kamu kurumu çalışanlarının doğrudan bilgi alış verişi yapabilecekleri e-posta listeleri gibi daha interaktif ortamların sağlanması da önemli amaçlardan birisidir.

          Kapının önemli bir kısmı ülkenin tümüne hizmet verecektir. Özellikle bilgi güvenliği ile ilgili bilgilendirici unsurlar bu hizmet kapsamında olacaktır. Doğrudan kamu kurumlarını ilgilendirebilecek bilgiler ve e-posta listeleri sadece kamu kurumlarında çalışan kişilerin ulaşabileceği bir ortamda yer alacaktır.

          Bilgi güvenliğinin sağlanması adına önemli bir sinerji oluşturması beklenen Ulusal Bilgi Güvenliği Kapısına bilgi birikimi olan tüm kurum ve kişilerin katkı yapması ülkemiz adına çok yararlı olacaktır.

Alıntı : http://www.bilgiguvenligi.gov.tr/hakkimizda.html http://www.bilgiguvenligi.gov.tr/