Ağ kurulumunun temel elemanlarından olan kabloların standart kablo sırası ve  renk sıralaması vardır. Bu standartlar bize kullanacağımız ağa veya cihaza göre doğru bağlantıyı gösterir.

Yapılacak işe göre kullanılacak standartlar. Ülkemizde daha yaygın kullanılan 568B standartıdır.

Bilinen isinleriyle birincisi düz kablo, ikincisi nadir kullanılsa da full cross kablo ve üçüncüsü cross kablo.